Shop Toezichtdynamica: Een Exploratief Kwalitatief Onderzoek Naar Het Functioneren Van Raden Van Toezicht In De Gezondheidszorg